Prentenkabinet

Het Prentenkabinet ligt in het gratis toegankelijke entreegebied van het museum. In het depot, te zien achter een lange glaswand, wordt een wereldberoemde collectie prenten en tekeningen bewaard.

In het publieke gedeelte zijn regelmatig wisselende presentaties te zien van prenten en tekeningen uit de collectie. Daarnaast kan de bezoeker werken uit het depot digitaal opvragen. Deze worden vervolgens gepresenteerd op een speciale toontafel achter glas.

Prentenkabinet en -depot
Het Prentenkabinet is in 2008 ontworpen door Marieke van Diemen. Prenten en tekeningen zijn zeer lichtgevoelig, waardoor ze niet in permanente opstelling tentoongesteld worden, maar altijd in wisselende presentaties te zien zijn. De 25 meter lange glazen wand biedt zicht op het volledige depot.

Als een bezoeker een werk uit de collectie wil zien dat op dat moment niet tentoongesteld wordt, dan kan dat op twee manieren:
- door het aan te vragen via het digitale programma in het prentenkabinet (alleen van dinsdag t/m vrijdag).
- door vooraf een afspraak te maken om het werk te bekijken in de studiezaal van de bibliotheek.

Digitaal prentendepot
In de presentatieruimte naast het prentendepot, het prentenkabinet, is een permanente digitale presentatie van een duizendtal prenten en tekeningen te zien. Het is een keuze uit de omvangrijke collectie werken op papier die wordt bewaard in het prentendepot. In deze presentatie is van ruim honderd kunstenaars uit alle tijden werk te zien. Zo bevat de selectie werken van onder anderen Dürer, Rembrandt en Cézanne. Met het digitale programma kunnen werken worden gekozen volgens verschillende zoekcriteria. Ook kunnen details worden uitvergroot en selecties van een werk worden opgeslagen. Deze maken deel uit van de willekeurige presentatie van geselecteerde en meest bekeken werken die actief is wanneer het programma niet wordt bediend. Werken kunnen ter plaatse worden aangevraagd via het digitale programma. De opgevraagde tekening of prent wordt dan binnen een half uur op de toontafel in het prentenkabinet gepresenteerd. Informatie over werken op papier in de collectie is ook te vinden via Collectie Boijmans Online.

Een afspraak maken
Het bekijken van een tekening of prent of een groep werken kan op afspraak. Dit kan via een afspraak met één van de medewerkers van het prentenkabinet: printroom@boijmans.nl. Minimaal een week van te voren geeft u aan wat u wilt zien. De kunstwerken worden voor u klaargelegd en kunnen in de studiezaal van de bibliotheek bestudeerd worden. Uiteraard kunnen alleen kunstwerken bekeken worden die op dat moment in het depot bewaard worden. Prenten en tekeningen worden regelmatig uitgeleend voor tentoonstellingen elders in de wereld. Enkele tekeningen zijn te kwetsbaar om ze regelmatig aan bezoekers te tonen.

Bij uw bezoek aan het museum ten behoeve van het bekijken van prenten en tekeningen gelden speciale voorwaarden.