Vraag maar raak

hannah vroeg

Blijven alle schilderijen hier altijd hangen of wisselt de collectie?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dag Hannah, De presentatie van de collectie wisselt meestal eens per 2 / 3 jaar. De topstukken - zoals De toren van Babel - proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te laten zien, maar eens in de zoveel tijd vernieuwen we de hele presentatie. Zo proberen we onze collectie zo goed mogelijk aan het publiek te presenteren! Groeten, Rianne

Tristan vroeg

Wie is de oprichter van dit museum?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Beste Tristan. Mijnheer Boijmans heeft in 1849 zijn kunstverzameling geschonken aan de gemeente Rotterdam. De gemeente heeft er vervolgens een museum voor gebouwd.Dat is het gebouw waar je nu in staat, toen heette het 'Museum Boymans'. De Toren van Babel, waar je nu bij staat, is bijna honderd jaar later, in 1958 geschonken door Mijneer D.G. van Beuningen. Hij heeft toen zoveel aan het museum gegeven (zoals het Portret van Armand Roulin, wat door Van Gogh geschilderd is) dat er besloten werd om zijn naam aan het museum toe te voegen. Sindsien heet het Museum Boijmans Van Beuningen. Groeten, Lotte

Dagmar vroeg

Hoe oud is het museum precies?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dag Dagmar, Museum Boijmans Van Beuningen is een van de oudste musea van Nederland. In 1849 laat de jurist Boijmans zijn kunstverzameling na aan de stad Rotterdam. Hij stelt hiervoor als voorwaarde dat de gemeente voor passende huisvesting zorgt. Op 3 juli 1849 opent Museum Boymans in het tegenwoordige Schielandshuis. Met de verwerving van de collectie Van Beuningen in 1958 wordt de naam van het museum uitgebreid. In 1935 wordt het huidige museumgebouw geopend, een monumentaal pand gebouwd door stadsarchitect Van der Steur. Het gebouw overleeft de bombardementen in 1940 en breidt in de loop der jaren nog meerdere malen uit. Groeten, Rianne

Jorinde vroeg

Uit welk land komt Pieter Bruegel?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dag Jorinde, Bedankt voor deze vraag. Helaas is hier geen simpel antwoord op te geven. We weten heel weinig van Pieter Bruegel en er bestaat nog altijd onduidelijkheid over zijn exacte geboorteplaats. Karel van Mander vermeldde in zijn “Schilder-boeck’ (verschenen in 1604) dat Pieter “is geboren niet wijt van Breda, op een Dorp, gheheeten Brueghel, welcks naem hy met hem ghedraghen heeft, en zijn naecomelinghen ghelaten”. Maar nu waren er in die tijd 2 'Breda's: de plaats in Noord-Brabant, en het plaatsje 'Bree' in (Belgisch) Limburg, dat toen in het Latijn ook Breda heette. En het toeval wil dat bij beide 'Breda's' plaatsen in de buurt liggen die het 'Brueghel' zouden kunnen zijn waar Van Mander het over heeft. Kortom: we weten nog steeds niet zeker waar Brueghel precies geboren is. Bovendien bestond in die tijd Nederland nog niet zoals we dat nu kennen. Groeten Rianne

Evi vroeg

Wat zijn die hoge poorten?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dag Evi, Bruegels toren van Babel lijkt ontzettend op het Colosseum in Rome, ken je dat? Daar zitten ook allemaal van die hoge poorten in. Die dienden als in- en uitgangen. Het zou goed kunnen dat de schilder dat gebouw als voorbeeld heeft genomen voor dit schilderij. Bovendien is het woord Babel verwant aan het Babylonische Bab-Iloe: Poort van God. En dat is natuurlijk precies wat de mensen met deze toren wilden: een poort naar God bouwen. Groeten, Rianne

piet vroeg

Waarom schilderde hij de toren aan zee? Alleen voor het mooi of zit daar ook een betekenis achter?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Beste Piet, Dank voor deze vraag. Babel is de Bijbelse naam voor Babylon, een stad die zich in het huidige Irak aan de rivier de Eufraat bevond. Door de toren aan een haven te plaatsen ontstaat er bovendien veel ruimte voor het afbeelden van allerlei bedrijvigheid en de aanvoer van materialen. Verder wordt er ook wel gesuggereerd dat de toren een symbool is voor Antwerpen, dus dat is ook een mogelijke verklaring voor het water. Met vriendelijke groet, Rianne Schoonderbeek

rob vroeg

Wie had Bruegel opdracht gegeven om de Toren van Babel te schilderen?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dag Rob, Helaas weten we niet waarom Bruegel dit schilderij schilderde, en dus ook niet wie hem eventueel hiertoe de opdracht had gegeven. Groeten Rianne

Hanne vroeg

Wat deed god?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Op dit beroemde schilderij verbeeldt Bruegel het bijbelverhaal over de overmoed van de mens, die een toren tot in de hemel wilde bouwen. God strafte de mensen daarvoor met de Babylonische spraakverwarring: doordat de mensen elkaar niet meer begrepen, konden ze de toren niet afbouwen.

Norah vroeg

Konden de mensen die helemaal bovenaan die toren werkte, wel genoeg zuurstof krijgen?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dag Norah, wat een leuke vraag! Ik denk dat ze in dit verhaal gewoon konden ademen, want ademnood was niet de reden dat de toren niet afgebouwd werd. Volgens het bijbelse verhaal werd de toren niet afgebouwd omdat God ervoor zorgde dat de mensen verschillende talen spraken en elkaar dus niet meer konden verstaan.

Vera vroeg

Waarom is de bovenkant van de toren rood?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dag Vera, Bedankt voor deze leuke vraag! De toren is aan de bovenkant rood omdat dat deel nog maar kort geleden gebouwd is. De bovenkant is nieuwer dan de onderkant. De bakstenen zijn daar dus nog helderrood, terwijl de bakstenen aan de onderkant al verweerd zijn. Rianne

Noah vroeg

Vraagje, is dit nummer voor deze collectie geschreven, en zo ja, zijn er meer nummers voor het museum gemaakt?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dag Noah, Ja deze liedjes zijn speciaal voor dit werk gemaakt. We hebben een kindertour waarin Simon Sorgheloos kinderen meeneemt op een muzikale tour langs de werken. We hebben bovendien een muziektour. Daarin is onder andere het nummer van Villeneuf te beluisteren. Zij maakten dit nummer in het kader van het project Art Rocks. Groeten, Rianne

vroeg

Hoe kon die schilder die kleine mensen tekenen/schilderen

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Met heel veel oefening en een heel klein kwastje! Knap he?

Chaimae vroeg

Hoe kennen we dit verhaal? Is dat verteld door de schrijver zelf?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dag Chaimae, dit verhaal komt uit de bijbel! Groeten, Rianne

Renno kers vroeg

Hoe hoog was de toren van Babel toen ze nieuwe talen kregen

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dag Renno, dat vertelt het verhaal niet precies. Maar ze waren bijna bij de hemel dus de toren moet heel hoog geweest zijn! Rianne

Nicky vroeg

Ik moet een paper schrijven over dit schilderij en ik vroeg me af of het schilderij nog in de originele lijst zit?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dag Nicky, nee het werk zit niet meer in de originele lijst. Groeten Rianne

Nicky vroeg

Wat is er bekend over de herkomst van dit schilderij?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Beste Nicky, dank voor deze vraag. Heb je de tekst over 'De toren van Babel' op de verdiepingspagina van Collectie Boijmans Online al gelezen? Daar wordt uitgebreider ingegaan op de herkomstgeschiedenis van het schilderij. Hier de link: http://collectie.boijmans.nl/nl/in-depth/bruegels-toren-van-babel. Hartelijke groeten, Rianne

Marijn vroeg

Waarom is het schilderij zo donker en somber geschilderd?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dag Marijn, wanneer je de tekst leest op Collectie Boijmans Online zie je dat dit schilderij gaat over een straf van God. Daarom zal Bruegel misschien gekozen hebben voor de ietwat donkere, onheilspellende wolken in de lucht. Maar ik vind zelf het schilderij eigenlijk helemaal niet zo donker. Een plaatje op een computer ziet er natuurlijk ook altijd anders uit dan het echte schilderij, misschien ligt het daaraan? Ik ben benieuwd: waarom vind jij het donker en somber? Groeten, Rianne

John vroeg

Wat zijn die witte en rode verticale banen aan de linkerkant van de toren?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dag John, dat zijn sporen van de rode bakstenen en het kalk dat omhoog wordt getakeld als bouwmateriaal. Groeten, Rianne

jamie vroeg

Wat betekent babylonische spraakverwaaring

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Ha Jamie, het gezegde 'een Babylonische spraakverwarring' slaat op een situatie waarin iedereen door elkaar heen praat, terwijl niemand elkaar echt verstaat of naar elkaar luistert. Het verhaal achter het spreekwoord kun je lezen op onze speciale pagina over 'De toren van Babel': http://collectie.boijmans.nl/nl/verhalen/bruegels-toren-van-babel. Groetjes, Tanja van Oostrum

jamie vroeg

wie schilderde de toren van babel

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Hoi Jamie, je kunt alle informatie over dit kunstwerk vinden op de objectpagina op Collectie Boijmans Online. Daar zie je bijvoorbeeld dat het werk geschilderd is door Pieter Bruegel. 'De toren van Babel' is voor ons museum zo bijzonder dat we er nóg een pagina aan hebben gewijd, deze is hier te vinden: http://collectie.boijmans.nl/nl/verhalen/bruegels-toren-van-babel. Groetjes, Tanja van Oostrum

Marit vroeg

Waaraan kun je zien dat het schilderij niet in Irak maar in Nederland of België is geschilderd?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dag Marit, ik weet niet of je dat per se ergens aan kunt zien, maar we weten dat Bruegel niet in Irak is geweest. Groeten, Rianne

Julia vroeg

Is dit een typisch thema voor deze schilder?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Hoi Julia, bekende werken van Pieter Bruegel de Oude zijn landschappen, waarin meestal het boerenleven is afgebeeld. Later in zijn leven schildert hij meer figuurstukken met godsdienstige, belerende of satirische onderwerpen. Ook dit schilderij heeft duidelijk een bijbelse boodschap, die gaat over de hoogmoed van de mens (Genesis 11:1-9). Meer hierover kun je lezen op onze speciale objectpagina: http://collectie.boijmans.nl/nl/verhalen/bruegels-toren-van-babel. Bruegel heeft de Toren van Babel meerdere keren geschilderd. Een ander exemplaar bevindt zich in het Kunsthistorisches Museum Wien. Groeten, Tanja

Ralph Slagter vroeg

Wat is het oudste schilderij dat jullie hebben?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dat is inv. 2558 (Christus aan het kruis), het heette altijd 13de-eeuws te zijn, maar mogelijk is het vroeg 14de-eeuws. Mogelijk komt het uit Kreta-Venetië. Maar het is een moeilijk geval. Oud dus wel in ieder geval! Hier vind je het: http://collectie.boijmans.nl/nl/object/3863/Christus-aan-het-kruis/Anoniem. Groeten, Friso Lammertse

Joep arts vroeg

Waarom is het lastig om Bruegel bij een stijl te plaatsen?

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Dag Joep, nu het is maar wat je een stijl noemt. Kunsthistorici hebben die altijd ook maar bedacht en in de tijd van Bruegel is Frans Floris de meest succesvolle kunstenaar, althans wat aantal leerlingen en officiële opdrachten betreft. Door die vele leerlingen heeft hij veel school gemaakt en dat wordt dan algemeen beschouwd als de meest gangbare stijl rond 1550. Hij is een soort Nederlandse variant op Michelangelo (zonder diens talent te hebben). Bruegel heeft een hele andere thematiek en heeft weinig op met de vormentaal van Michelangelo c.s. dus daarom past hij niet binnen de meest gangbare stijl op dat moment. Maar er zijn andere schilder waar hij best veel weg van heeft (Zie bijvoorbeelde de Brunswijkse monogrammist, Pieter Balten etc.) Hartelijke groeten, Friso Lammertse

jozelyn vroeg

Wat hangt er links van dit werk ? (De toren van Babel )

Museum Boijmans Van Beuningen antwoordde

Hoi Jozelyn, op dit moment (half januari 2018) is dat een werk van Jheronimus Bosch: 'De hel' en 'De zondvloed'. Kom je eens kijken? groeten, Sophie

loading..

Bedankt, je vraag is verzonden.

Helaas, er is iets mis gegaan met het verzenden van je vraag. Probeer het aub nog eens.

Terug

Wat is er te zien?
Hoe kwam het hier terecht?
De Toren van Babel
Animatie van de Toren
Cities We Will Burn
Detail
Detail
Detail
De heer Van Beuningen voor zijn Toren van Babel
De Toren van Babel in de huiskamer van Van Beuningen
Closeup van de Toren van Babel in de huiskamer van Van Beuningen
Detail
Detail
Download

High-res beeldmateriaal aanvragen

Op dit beroemde schilderij verbeeldt Bruegel het bijbelverhaal over de overmoed van de mens, die een toren tot in de hemel wilde bouwen. God strafte daarvoor met de Babylonische spraakverwarring. Het immense bouwwerk reikt tot in de wolken. Talloze mensen bevinden op en rond het gebouw. Breugel liet zich voor zijn toren uit de oudheid inspireren door de Romeinse arena, het Colosseum. In het Kunsthistorisches Museum in Wenen hangt een ander schilderij van Bruegel met dit onderwerp.


Specificaties

Titel De toren van Babel
Materiaal en techniek Olieverf op paneel
Objectsoort Schilderij
Locatie Dit object is te zien in zaal 32
Afmetingen Breedte: 74,6 cm
Hoogte: 59,9 cm
Makers Schilder: Pieter Bruegel (I)
Inventarisnummer 2443 (OK)
Credits Verworven met de verzameling van / Acquired with the collection of: D.G. van Beuningen 1958
Collectie Oude Kunst
Verwervingsdatum 1958
Leeftijd maker Circa 37 tot 43 jaar
Verzamelaar D.G. van Beuningen
Tentoonstellingen Van Eyck tot Bruegel (1994)
De collectie als tijdmachine (2017)
BABEL - Oude meesters terug uit Japan / Old Masters Back from Japan (2018)
De Collectie Verrijkt (2011)
Externe tentoonstellingen Bruegel, een dynastie van schilders (1980)
Nederlandsche Kunst van de XVde en XVIde eeuw (1945)
Collection of Museum Boijmans Van Beuningen – Bruegel’s ‘The Tower of Babel’ and Great 16th Century Masters (2017)
Onderwijs VO Van Bosch tot Beuys
PO De Museumontdekkingsreis
Materiaal Paneel > Bewerkt hout > Hout > Plantaardig materiaal > Organisch materiaal > Materiaal > Materiaal en techniek
Olieverf > Verf > Kunstenaarsmateriaal > Materiaal > Materiaal en techniek
Object Schilderij > Schildering > Tweedimensionaal object > Kunstvoorwerp
Geografische herkomst Zuidelijke Nederlanden > Nederlanden > West-Europa > Europa

Alles over de maker

Pieter Bruegel (I)

Brueghel circa 1526/1530 - Brussel 1569

Pieter Bruegel werd omstreeks 1525 geboren, waarschijnlijk in of bij Breda. Vanaf 1551 werkte hij in Antwerpen, destijds één van de de belangrijkste steden va..