Maker

Jan van de Cappelle

Amsterdam 1625/1626 - Amsterdam 1679

Jan van de Cappelle was een leerling van de marineschilder Simon de Vlieger. Naast zijn werk als schilder maakte hij zijn fortuin als industrieel en karmozijnverver. Als rijk man verzamelde hij tevens kunst van tijdgenoten. Zo zou hij alleen al van Rembrandt 4 schilderijen en ongeveer 500 tekeningen in zijn bezit hebben gehad. Hij werd zowel door Frans Hals als door Rembrandt geportretteerd. Als schilder vormde zijn belangrijkste bezigheid het vervaardigen van riviergezichten, zeestukken en havenvoorstellingen. Deze marines behoren tot het beste wat er in de 17de eeuw in dit genre geproduceerd werd.