Maker

Joseph Beuys

Kleef 1921 - Düsseldorf 1986

Na in de Tweede Wereldoorlog als Luftwaffe-piloot boven onder meer Rusland actief te zijn geweest, koos Joseph Beuys in 1945 voor de kunst. Van 1947 tot 1951 studeerde hij beeldhouwkunst aan de kunstacademie van Düsseldorf. In de jaren 50 maakte hij duizenden tekeningen. Materialen als vet, vilt, koper en was en motieven als het hert en de haas zijn terugkerende elementen in Beuys' oeuvre. Deze materialen en motieven maakten deel uit van een persoonlijke symboliek, die direct ontleend was aan zijn geschiedenis. Voor Beuys waren kunst en het leven onlosmakelijk met elkaar verbonden. In zijn 'brede kunstopvatting' kon ieder mens als een kunstenaar worden beschouwd en elke handeling als een kunstwerk. Aan elk van Beuys' acties, installaties, tekeningen, sculpturen, discussies en politieke uitspraken lag dit kunstbegrip ten grondslag. Zijn uiteindelijke doel was de 'soziale Plastik': de maatschappij als kunstwerk.